Privacyboekhouding

Waarom een privacyadministratie

Sinds 25 mei 2018 wordt de Europese verordening voor privacy bescherming (AVG / GDPR) streng gehandhaafd in 28 landen van de EU. Vanaf die datum moeten alle bedrijven en organisaties aantoonbaar voldoen aan de wetgeving.

Binnen deze wetgeving is iedere organisatie verplicht om hun privacy administratie of verwerkingen register op orde te hebben!

De wetgeving verplicht bedrijven en organisaties om aantoonbaar inzicht te hebben in de verwerkingen met persoonsgegevens, de privacy risico’s en de genomen technische- en organisatorische maatregelen om aan de wetgeving te voldoen. Het is daarom noodzakelijk dat u een privacy administratie bijhoudt met onder andere een register van gegevensverwerkingen.

Privacy bescherming

Privacy staat in toenemende mate in de belangstelling. Het is noodzakelijk om aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het belang van de burger. In het belang van een goede en integere dienstverlening. In het belang van het vertrouwen in de digitale economie en het voorkomen van identiteitsfraude.

Unique Selling Point

Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven. Zij zien privacy bescherming als een belangrijke USP (‘Unique Selling Point’) en nemen het onderwerp op in hun jaarverslag. In aanbestedingen worden naast de eisen op het gebied van certificeringen en het gevoerde security-beleid steeds vaker eisen gesteld aan het gevoerde privacy-beleid van mogelijke leveranciers.

Privacy is de nieuwe “Marketing-P”.

Privacy administratie

Start daarom vandaag nog met uw online Privacy administratie en krijg inzicht in wat u heeft en wat u doet met persoonsgegevens.  

Aantoonbaar

De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist van uw organisatie dat u aantoonbaar voldoet aan de wetgeving. Dus niet meer “tell me”maar naar “show me”. Dat betekent dat u moet bijhouden wat u doet met persoonsgegevens, waar ze vandaan komen, waar ze naar toe gaan, …etc. Met andere woorden u dient een privacy administratie of verwerkingen register bij te houden.

Privacy administratie

 • U kunt bij vragen of audits van de autoriteit direct antwoord geven.
 • Personen die hun rechten willen inroepen kunt u binnen de wettelijk termijn van 4 weken antwoorden.
 • U heeft bewijslast in geval van aansprakelijkheidskwesties bij een data lek.
 • U heeft op 1 plaats een volledig register van al uw verwerkingen en uw verwerkers.
 •  

PACT Privacy Administratie

PACT privacy is het online platform voor uw privacy administratie. U beantwoordt met behulp van de wizard een aantal vragen en voldoet snel en simpel aan de wetgeving

Kenmerken

 • Eén register van al uw verwerkingen.
 • Register van verwerkers
 • Meerdere (dochter) ondernemingen mogelijk
 • Meerdere gebruikers tegelijkertijd
 • Een wizard leidt u door de vragen
 • Meerdere ingevulde templates beschikbaar
 • Audits
 • Volgen van maatregelen
 • Rapportages

Prijzen

Proef versie

Start nu met uw gratis proefversie:

Neem contact op met Pact@pendp.nl