Digitalisering zonder gegevensbescherming is als de ontwikkeling van een medicijn zonder te testen op bijwerkingen.

Al meer dan een half jaar lang is de AVG in heel Europa een uniform wettelijk kader voor de bescherming van mensen in de digitale wereld. In plaats van deze bescherming centraal te stellen in de evaluatie, ervoer het “product” AVG een “marktintroductie”, dat ook wordt gekenmerkt door misverstanden en pseudoschandalen in de media.

Keer op keer was dit te merken in individuele alledaagse situaties die naar verluidt door AVG niet meer zo beheersbaar waren. Of het nu gaat om het gebruik van naambordjes, fotografie in scholen of het uitprinten van arts bezoeken; geen van deze voorbeelden wordt op welke manier dan ook voorkomen of onmogelijk gemaakt door de AVG. Veel specificaties en verbodsbepalingen, die voortijdig worden toegeschreven aan de AVG als een innovatie, waren meestal al beschikbaar in de “oude” wetgeving inzake gegevensbescherming (WBP). Degenen die in het verleden geen aandacht aan deze regels schonken, handelden illegaal nog voor de AVG.

In plaats van meer te reageren op deze verkeerde informatie, werden de eerste overhaaste geluiden opgeroepen die snelle veranderingen en aanpassingen vereisten. Het is ook altijd het argument dat onze economie in zijn digitaliseringsinspanningen zou worden belemmerd door pure gegevensbescherming.

Maar dit is een misverstand. Immers, wie de digitalisering wil vormgeven en daarvoor gegevensbescherming wil meenemen, handelt in zijn achteruit, neemt een dodelijke koers en zal uiteindelijk falen. Iedereen die herhaaldelijk gegevensbescherming aanbeveelt als een veronderstelde digitaliseringsremmer, begrijpt de betekenis ervan verkeerd en maakt het te gemakkelijk.

Gegevensmisbruik brengt ons democratisch basisbegrip in gevaar, dat zich richt op het individu als individu dat moet worden beschermd. In dit verband heeft Apple’s chef Tim Cook onlangs verklaard dat privacy een van de belangrijkste kwesties van de 21e eeuw is. Door jarenlange ervaring beschikt Europa met de AVG over een kerncompetentie die kan worden gebruikt als concurrentievoordeel in economische ontwikkeling.

Gegevensbescherming belemmert niet, maar is de navigatiebalk van ons digitale leven van alledag. Het is de pijler van een menselijke en menselijk digitale wereld. Het valt te hopen dat alle betrokken partijen eindelijk zullen erkennen dat privacy vriendelijke technologieën de werkelijke drijvende krachten achter een succesvolle, humaniserende digitalisering zijn en dat ongebreidelde datakracht en datamisbruik hun blok aan het been zijn. Last but not least, het zal de toetssteen zijn voor de AVG, omdat dit consistent kan worden afgedwongen in de strijd tegen de grote internetreuzen.

Zeker, als onderdeel van de evaluatie van de AVG zullen er bureaucratische vereisten op de proef gesteld moeten worden. Maar dit is geen tegenspraak met het fundamentele belang van gegevensbescherming. Het nieuwe tijdperk moet het gemeenschappelijke doel van de regelgevende instanties, politici en de media zijn. Om de nodige bijstand aan de burgers, clubs, verenigingen en kleine bedrijven om bij deze doelgroep, waar het om gaat in de AVG, het belang en de voordelen van de bescherming van gegevens beter te verduidelijken.

Al meer dan een half jaar lang is de AVG in heel Europa een uniform wettelijk kader voor de bescherming van mensen in de digitale wereld. In plaats van deze bescherming centraal te stellen in de evaluatie, ervoer het “product” AVG een “marktintroductie”, dat ook wordt gekenmerkt door misverstanden en pseudoschandalen in de media.

Keer op keer was dit te merken in individuele alledaagse situaties die naar verluidt door AVG niet meer zo beheersbaar waren. Of het nu gaat om het gebruik van naambordjes, fotografie in scholen of het uitprinten van arts bezoeken; geen van deze voorbeelden wordt op welke manier dan ook voorkomen of onmogelijk gemaakt door de AVG. Veel specificaties en verbodsbepalingen, die voortijdig worden toegeschreven aan de AVG als een innovatie, waren meestal al beschikbaar in de “oude” wetgeving inzake gegevensbescherming (WBP). Degenen die in het verleden geen aandacht aan deze regels schonken, handelden illegaal nog voor de AVG.

In plaats van meer te reageren op deze verkeerde informatie, werden de eerste overhaaste geluiden opgeroepen die snelle veranderingen en aanpassingen vereisten. Het is ook altijd het argument dat onze economie zijn digitaliseringsinspanningen zou worden belemmerd door pure gegevensbescherming.

Maar dit is een misverstand. Immers, wie de digitalisering wil vormgeven en daarvoor gegevensbescherming wil meenemen, handelt in zijn achteruit, neemt een dodelijke koers en zal uiteindelijk falen. Iedereen die herhaaldelijk gegevensbescherming aanbeveelt als een veronderstelde digitaliseringsremmer, begrijpt de betekenis ervan verkeerd en maakt het te gemakkelijk.

Gegevensmisbruik brengt ons democratisch basisbegrip in gevaar, dat zich richt op het individu als individu dat moet worden beschermd. In dit verband heeft Apple’s chef Tim Cook onlangs verklaard dat privacy een van de belangrijkste kwesties van de 21e eeuw is. Door jarenlange ervaring beschikt Europa met de AVG over een kerncompetentie die kan worden gebruikt als concurrentievoordeel in economische ontwikkeling.

Gegevensbescherming belemmert niet, maar is oriëntatie- en navigatiebalk van ons digitale leven van alledag. Het is de pijler van een menselijke en menselijk digitale wereld. Het valt te hopen dat alle betrokken partijen eindelijk zullen erkennen dat privacy vriendelijke technologieën de werkelijke drijvende krachten achter een succesvolle, humaniserende digitalisering en ongebreidelde datakracht en datamisbruik hun kistnagels zijn. Last but not least, het zal de toetssteen zijn voor de AVG, omdat deze consistent kan worden afgedwongen tegen de grote internetreuzen.

Zeker, als onderdeel van de evaluatie van de AVG zullen er bureaucratische vereisten op de proef gesteld moeten worden. Maar dit is geen tegenspraak met het fundamentele belang van gegevensbescherming. Het nieuwe tijdperk moet het gemeenschappelijke doel van de regelgevende instanties, politici en de media zijn. Om de nodige bijstand aan de burgers, clubs, verenigingen en kleine bedrijven om bij deze doelgroep, waar het om gaat in de AVG, het belang en de voordelen van de bescherming van gegevens beter te verduidelijken.